Akce:

Obecné informace:

Newsletter:Zaregistrujte si svojí emailovovu adresu a my Vám budeme posílat pravidelně informace o novinkách.

Reklamace

 1. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 531/1991 Sb. a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
 2. Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců ode dne předání spotřebiteli, minimální zaručení životnosti baterie je 6 měsíců ode dne předání. Záruku prodejce poskytuje na závady výroku zjištěné v záruční lhůtě a způsobené vadným materiálem nebo chybným zpracováním.
 3. Výrobce neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením některých dílů (např. spínače, převodovky, kola), způsobené obvyklým užíváním výrobku. Výrobce dále neručí za vady vzniklé přirozeným stárnutím, nesprávným používáním výrobků, nevhodným uskladněním a ošetřováním, neopatrnou dopravou a manipulací, hrubým zacházení nebo používáním k jinému účelu než k účelu obvyklému, ke kterému byl výrobek určen. Výrobce neručí za poškození, které bylo způsobeno uživatelem či jinou osobou, popřípadě živelnou pohromou. Nedoporučujeme použití jiné, než výrobcem doporučené baterie, neboť vede k závažnému poškození mechanických i elektrických částí. Na takto vzniklé závady se záruka nevztahuje.Záruku nelze rovněž uznat, pokud spotřebitel učinili nedovolené zásahy do výrobku nebo použije-li k opravě výrobku jiné než originální díly.
 4. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů :

  - poštou na adrese :  ITELCA s.r.o., Michelská 12a, 140 00 Praha 4  
  - emailem na adrese : obchod@luxusni-hracky.cz
 5. Spotřebitel  je při podávání reklamace povinen doložit :

  - doklad o prodeji zboží ( daňový doklad, faktura, záruční list)
  - reklamované zboží s veškerým příslušenstvím
  - podrobný popis závady
 6. V případě oprávněné reklamace nás prosím neprodleně kontaktujte, abychom s vámi mohli dohodnout nejlepší způsob uplatnění reklamace a doručení reklamovaného zboží.  Vaší reklamaci se budeme snažit vyřídit co nejdříve. Výsledek reklamačního řízení Vám bude zaslán písemně spolu s informací o zaslání  opraveného zboží . Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu obdržíte vyměněné zboží , případně  vrácené peníze. Při zaslání zboží prodávajícímu je nezbytné, aby zákazník zboží zabalil do dostatečně chránícího obalového materïálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označil ho těmito symboly. V případě oprávněné reklamace má zákazník nárok na náhradu poštovného v nutné výši.
 7. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem nebo telefonicky. Reklamační protokol Vám bude zaslán elektronicky ihned po předání vadného výrobku.

Could not instantiate mail function.